Aanleg en renovatie groenvoorzieningen

Gevarieerd en verzorgd groen in de buitenruimte geeft kleur en heeft een gunstig effect op de de kwaliteit van de leefomgeving voor mens en dier. Onze dienstverlening richt zich op de aanleg en renovatie van groenvoorzieningen, verhardingen en speelvoorzieningen in woonwijken, (stads)parken, vijvers en waterpartijen, ecologische zones en natuurgebieden.

Iedere locatie heeft zo haar kenmerken en iedere opdrachtgever zijn wens. Door verschillende methodes en machines toe te passen stemmen we dat op iedere locatie af.

Werkzaamheden welke in kader van aanleg en renovatie onder andere worden uitgevoerd:

  • Spitten en grondverbetering
  • Aanplant bomen en beplanting en inboet
  • Egaliseren, kilveren, frezen, eggen en inzaaien
  • Aanleg en renovatie (wandel)paden
  • Schaven onverharde paden
  • Plaatsen afrasteringen
  • Aanleg ondergrond en speelvoorzieningen
  • Aanleg en uitdiepen vijvers, oevers en waterpartijen
  • Aanleg en onderhoud sloten en waterdoorgangen
  • Rooien en frezen boomstobben