Onderhoud en beheer groenvoorzieningen

Dagelijks komen we op verschillende manieren in aanraking met groenvoorzieningen in onze omgeving. Denk aan het openbare groen en de speelvoorzieningen in onze woonwijken waarin we leven, prachtige landschapsgebieden, natuurparken en ecologische zones om te wandelen en te fietsen of de recreatieterreinen, (stads)parken en vijverpartijen om te ontspannen en recreëren. Maar ook het groen op bedrijventerreinen en in de buitengebieden.
Al deze voorzieningen vragen om een adequaat beheer en onderhoud met kennis van zaken en gespecialiseerd materieel. Wij kunnen deze werkzaamheden voor u uitvoeren en u hierbij ontzorgen. Onder andere de volgende werkzaamheden kunnen door ons worden verzorgd;

 • Maaien gazons
 • Maaien of klepelen van bermen en ruw gras
 • Verzamelen en afvoeren vrijkomend maaisel
 • Klepen en afzuigen in één werkgang
 • Klepelen en uithalen watergangen
 • (Machinaal) snoeien bomen en hagen
 • Rooien en uitfrezen van boomstobben
 • Houtversnipperen
 • Blad ruimen
 • Aanwateren bomen
 • Onderhoud speelvoorzieningen en ondergrond
 • Onderhoud wandelpaden en onverharde wegen
 • Maaien en reinigen hondenuitlaatplaatsen
 • Rolbezem om openbare wegen te vegen