Onderhoud sportvelden en recreatieterreinen

Om een gras(sport)veld in een goede conditie te houden is een aantal onderhoudsmaatregelen onontbeerlijk. Afhankelijk van de staat van de velden kan het nodig zijn om naast het reguliere onderhoud aan bepaalde maatregelen extra aandacht te besteden.

Bij alles moet men steeds het doel van het onderhoud voor ogen hebben, namelijk het in stand houden en zo mogelijk opvoeren van de bespeelbaarheid en de gebruiksfrequentie van de velden en terreinen.

De volgende verzorgingsmaatregelen kunnen bij ieder veld en terrein aan de orde komen:

  • Maaien, grasvegen en verticuteren;
  • Bemesten;
  • Rollen, prikrollen, wiedeggen en (diep)beluchten;
  • Bezanden en dressen;
  • Slepen;
  • Doorzaaien;
  • Onkruid en insectenvraat bestrijden;
  • Controle drainagesysteem;

Alle maatregelen zijn erop gericht de samenstelling van de toplaag, de waterdoorlatendheid en de conditie van de grasmat in stand te houden en/of te optimaliseren.
Bovenstaande werkzaamheden worden door ons verzorgd in overleg met u en gebaseerd op het aanwezige onderhoudsplan.

Ook voor het onderhoud van kunstgrasvelden zijn wij uw partij. Denk hierbij aan het borstelen en slepen van uw velden, bestrijden onkruid-, alg- en mosvorming en het reinigen en bijvullen van de instrooilaag.

Daarnaast kunnen wij u ook ontzorgen in het onderhoud van de omgeving van u sportvelden of recreatieterreinen. Denk aan het snoeien en rooien van struikgewas en bomen en herinrichting van de omgeving, zoals grondverbetering, aanplant en inzaaien.
Voor recreatieterreinen is daarnaast een goede veiligheid van belang voor de speelvoorzieningen. Met het plaatsen van de speeltoestellen en het plaatsen van een goede ondergrond creƫren we een veilig speelveld.

Kijk voor de mogelijkheden op de site bij aanleg en renovatie groenvoorzieningen.